Úvod

Akciová spoločnosť  Šikovneromane  bola založená, ako vzorový projekt Sebestačnostou ku začleneniu do spoločnosti Rómov a sociálne znevýhodnených občanov.

Projekt sebestačnosťou ku začleneniu do spoločnosti bol vypracovaný formou vzorového projektu, ako podať pomocnú ruku nie len Rómom, (dať príležitosť) tým, ktorí majú záujem pracovať, ale nemajú žiadnu možnosť byť sebestační a začleniť sa do spoločnosti ako bežní občania a to ani napriek doterajšími obrovskými finančnými dotáciami štátu a Európskej únie.

Cieľom projektu je zabezpečiť:

  •  rovnosť,
  •  účasť,
  •  zamestnanosť,
  •  vzdelávanie,
  •  zdravotná starostlivosť,
  •  začlenenie,
  •  bývanie.