Úvod

Vzorový projekt sebestačnosti ku začleneniu do spoločnosti.

Rómsky projekt sebestačnosťou ku začleneniu do spoločnosti bol vypracovaný formou vzorového projektu, ako podať pomocnú ruku nie len Rómom, (dať príležitosť) tým, ktorí majú záujem pracovať, ale nemajú žiadnu možnosť byť sebestační a začleniť sa do spoločnosti ako bežní občania a to ani napriek doterajšími obrovskými finančnými dotáciami štátu a Európskej únie.

Cieľom projektu je zabezpečiť:

  •  rovnosť,
  •  účasť,
  •  zamestnanosť,
  •  vzdelávanie,
  •  zdravotná starostlivosť,
  •  začlenenie,
  •  bývanie.

Za týmto účelom bola založená akciová spoločnosť, ktorá bude súžiť ako vzor, ako sa sebestačnosťou začleniť do spoločnosti. Nateraz spoločnosť vyberá lokalitu…